Taysta is featured at the following affiliate networks:

adrecord.com -> Press here to join program

Taysta offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA
Program description:

Sveriges största dryckescentrum som dagligen hjälper människor till ett rikare liv.