Swemed is featured at the following affiliate networks:

adrecord.com -> Press here to join program

Swemed offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA
Program description:

Mycket brett sortiment av sjukvårdsutrustningar för olika ändamål.