SE – Designlite – En värld av designerlampor is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

SE – Designlite – En värld av designerlampor offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 5.70
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Designlite tilbyder et bredt udvalg af lampemærker samt tilbehør og alle de nødvendige reservedele hertil.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>:DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: CPS – Ved gennemført køb (bagudrettelser kan forkomme)</li>
</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Produkt feed</b></u></ul>
</p>
<p>
https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=3dfafb4c12&affId=<b>INDSÆT HER</b>
<li> Ovenstående URL er produkt feed'et. Husk at erstatte <b>INDSÆT HER med eget affiliate id.</b> </li><br></ul></ul></ul></ul>
</p>
<br>
<p>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Giv dine brugere muligheden for at købe skønne kvalitets lamper til deres hjem. Designlite har 35 års erfaring i branchen og kan derfor tilbyde deres kunder kompetent vejledning </li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Designlite sælger kvalitets produkter og brands og må derfor aldrig beskrives eller formidles sammen med søgeordet ”kopi” eller lignende synonymer.</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Influencers</li>

</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b>Designlite offers a wide range of lamp brands as well as accessories and all necessary spare parts. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b>CPS – Per order (backward corrections may).</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Product feed </b></u></ul>
</p>
<p>
https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=3dfafb4c12&affId=<b>YOUR ID</b>
<li> This is the URL use should use as XML product feed. Please remember to replace <b>YOUR ID with your own Affiliate ID </b></li><br></ul></ul>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>Give your users the opportunity to buy great quality lamps for their home. Designlite have 35 years experience in the market therefore they offer competent guidance </li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Designlite sells quality products and brands and must therefore never be described or communicated with the keyword "copy" or similar synonyms </li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Comparison sites</li>
<li>Content sites</li>
<li>Newsletters</li>
<li>Cashback</li>
<li>Coupon and dealsites</li>
<li>Influencers</li>

</ul>
</p>