NO – Axo Finans – Refinansiering inntil 500.000 kr. is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

NO – Axo Finans – Refinansiering inntil 500.000 kr. offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 800.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Lån op til 500.000 kr. med Axo Finans.<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: NOK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per godkendt ansøgning</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Axo finans adskiller sig ved at sammenligne banker og sendte det bedste tilbud til dig.</li>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Det er ikke tilladt at inkludere Axo Finans navn eller logo i email marketing som fører direkte ind til axofinans.no. Det er dog tilladt at promovere for Axo Finans generelt, men uden brug af logo eller navn.</li>
<li>Email og SMS er <b>ikke</b> tilladt</li><br>
<li>Der må kun anvendes godkendte tekster</li>
<b></b><u>Inkludér altid</u> korrekt låneeksempel, find det: <br>
<b>Godkendt eksempel 1: </b>15,9% 100.000 o/5 år Kost40256 Tot140256<br>
<b>Godkendt eksempel 2:</b> Eff15,9% 100000 5år Kost40256 Tot140256<br>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li> E-mail marketing – er <b>KUN</b> tilladt at anvende hvis de fører indt til sammenligningssider, hvor Axo er et brand blandt andre brands.</li>
</ul>
</p>
<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Loan up to 500.000 kr with Axo finans. <br>
<li><b>Payout/Valuta</b>:NOK </li><BR>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b>Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> Per approved application.<li>
</ul>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>Axo Finans differs by comparing banks and offering you the best deal</li>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> It is not allowed to use Axo Finans name or logo in email marketing going directly in to axofinans.no. But it is allowed to promote Axo Finans service in general but without including logo and name. </li>
<li>Email and SMS is <b>not</b> allowed</li><br>
<li>Only use approved texts</li>
<b></b><u>Always include</u> correct loan example, find it: <br>
<b>Approved example 1:</b>15,9% 100.000 o/5 år Kost40256 Tot140256<br>
<b>Approved example 2:</b> Eff15,9% 100000 5år Kost40256 Tot140256<br

</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li> Email marketing – is <b>ONLY</b> allowed to use into comparison sites, where Axo is a brand among others.</li>
</ul>
</p>