Kutts is featured at the following affiliate networks:

adrecord.com -> Press here to join program

Kutts offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA
Program description:

Trimmers för skägg och hår, saxar, hårblåsar och tänger för håret.