Kellfri is featured at the following affiliate networks:

adrecord.com -> Press here to join program

Kellfri offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA
Program description:

Produkter för jord och skogsbruk, fritidsfolk och djurägare.