Kameo is featured at the following affiliate networks:

adrecord.com -> Press here to join program

Kameo offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA
Program description:

Kameo erbjuder lån till företag och fastighetsprojekt, och du kan vara med och investera!