Industia is featured at the following affiliate networks:

adrecord.com -> Press here to join program

Industia offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA
Program description:

Stort sortiment av svets, verktyg, arbetsmiljö, och personlig skyddsutrustning, till grossistpriser!