FI – Digital Finans – Loan up to 60.000 € is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

FI – Digital Finans – Loan up to 60.000 € offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 50.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>:Lån op til 60.000 €. med Digital Finans.<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: Euro </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per ansøgning</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>
Lån nemt og ubesværet op til 60.000. Udfyld ansøgningen og sammenlign lånetilbud hos Digital Finans</li>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<b>1.</b><u>Inkludér altid</u> korrekt låneeksempel, find det <a href="https://digitalfinans.fi/">HER</a><br>
<ul>
<li><b>2.</b> Kunder skal være mellem 22-75 år </li><br>
<li><b>3.</b> Duplicate time 31 dage </li><br>
<li><b>4.</b>minimumsløn på 1200 EUR før skat </li><br>
<li><b>5.</b>Ingen betalingsanmærkninger eller inkasso </li><br>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>E-mail</li>
<li> SMS – <b> kun</b> anvendelse af godkendte tekster</li>
</ul>
</p>
<br>
<br>
<br>
<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Loan up to 60.000 €. with Digital Finans.<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: Euro </li><BR>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b>Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> Per application.<li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>
Loan up to 60,000 easily and effortlessly. Complete the application and compare loan offers at Digital Finance <p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<b>1.</b><u>Always include</u> correct loan example, find it <a href="https://digitalfinans.fi/">HERE</a><br>
<li><b>2.</b>Customers must be between 22-75 years old.</li><br>
<li><b>3.</b>Duplicate time 31 days</li><br>
<li><b>4.</b>min. salary pr month 1200 EUR before taxes</li><br>
</ul>
</p>
<p>
<br>
</ul>
</p>
<p>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>E-mail</li>
<li> SMS – <b> Only</b> preapproved texts</b></li>
</ul>
</p>