FI – Andlight – Designer lighting at low prices. is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

FI – Andlight – Designer lighting at low prices. offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 5.00
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagnens budskab</b>: Hos AndLight.dk finder du Danmarks største udvalg af eksklusive og flotte designer lamper </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: CPS – Pr. køb</li>
</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Produkt feed</b></u></ul>
</p>
<p>
PENDING</b>
<li> Ovenstående URL er produkt feed'et. Husk at erstatte <b>INDSÆT HER med eget affiliate id.</b> </li><br>
</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Fordele ved kampagnen</b></u>
</p>
<p>
<li>AndLight.dk tilbyder dig det optimale sted at købe din længe ønskede designerlampe – til en overkommelig pris. I takt med at AndLight.dk er vokset og i dag er en af Danmarks største netbutikker indenfor salg af lamper, kan du, med ro i sindet, bestille din lampe hos os, uden at være bange for (1) Ikke at modtage din lampe (2) at det er et kopi produkt (3) at betale mere end højest nødvendigt for din lampe.</li>
<li> </li>
<li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Risiko for bagudrettede sletninger, hvis kunden returnerer sin ordre</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li></li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Message:</b>At AndLight.dk you will find Denmark's largest selection of exclusive and beautiful designer lamps</li>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b> Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> CPS – Per order.</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Product feed </b></u></ul>
</p>
<p>
PENDING</b>
<li> This is the URL use should use as XML product feed. Please remember to replace <b>YOUR ID with your own Affiliate ID </b></li><br></ul><br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Advantages</b></u>
</p>
<p>AndLight.dk offers you the best place to buy your long-wanted designer lamp – at an affordable price. As AndLight.dk has grown and today is one of Denmark's largest online stores in the sale of lamps, you can easy and quietly order your lamp without fear (1) Not to receive your lamp (2) that it is a copy product (3) to pay more than the maximum necessary for your lamp.</li>
<li> </li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<Li> Risk of cancellation if the customers return their orders </li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Newsletters</li>
<li></li>
<li>Sites</li>
</ul>
</p>