DK – Winefamly – Bliv gratis medlem is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Winefamly – Bliv gratis medlem offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 50.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Bliv gratis medlem af WineFamly og få adgang til at købe vin til Europas laveste markedspriser. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>:DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr. nyt medlem samt pr køb for nye medlemmer inden for 48 timer</li>
</ul>
</p>
<br>
<b><u>Produkt feed</b></u><br>
<br>
<li>https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=4ccc5dfa68&affId=<b>INDSÆT HER</b></li><br>
<li>Ovenstående URL er produkt feed'et. Husk at erstatte <b>INDSÆT HER</b> med <b>eget affiliate id.</b></li><br>
<p> <br>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Handel vin til Europas laveste markedspriser</li><br>
<li>Fri fragt</li><br>
<li>Alle som vælger at blive betalende medlemmer får 30 dages gratis plus medlemskab</li>
<li>Prisgaranti på spiritus og øl</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Brug kun godkendte tekster. Egne tekster skal sendes til godkendelse</li>
<li>Benyt altid korrekt afsendernavn</li>
<li>Cashback ikke tilladt</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>Push notifications</li>
<li>SMS</li>
<li>Google Shopping</li>
</ul>
</p>

<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Join WineFamly for free and get access to buy wine at Europe's lowest market prices.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b> Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> Per new member and pr order from new members within 48 hours</li>
</ul>
</p>
<br>
<b><u>Product feed </b></u></ul>
</p>
<p>
<li>https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=4ccc5dfa68&affId=<b>YOUR ID</b></li><br>
<li> This is the URL use should use as XML product feed. Please remember to replace <b>YOUR ID with your own Affiliate ID </b></li><br></ul></ul></li><br>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>Find wine for Europes lowest market prices</li><br>
<li>Free shipping </li><br>
<li>All who choses to become paying members will get 30 days free plus membership</li>
<li>Price garuanty on beer and liqour</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<Li> Only use approved texts. Own texts need approval </li>
<Li> Always use the correct sender name </li>
<li> Cashback not allowed</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>Push notifications</li>
<li>Google Shopping</li>
</ul>
</p>