DK – WhiteOn – Vaskemaskiner på abonnement med livstidsgaranti is featured at the following affiliate networks:

partner-ads.com/dk -> Press here to join program
digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – WhiteOn – Vaskemaskiner på abonnement med livstidsgaranti offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 325.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information: </b> WhiteOn tilbyder vaskemaskiner på abonnement med livtidsgaranti. vaskemaskinen har alt du har behov for. Stor nok kapacitet til børnefamilien. Sparer på forbruget med det bedste energimærke A+++. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: CPA per salg. </li>
</li>
<p>
<br>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Betal et fast månedligt beløb og få fri reparation af din vaskemaskine fra WhiteOn.</li>
<li>139 kr/måned for en vaskemaskine og 159 kr/måned for en tørretumbler</li>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
Følgende skal være opfyldt før et salg godkendes:<br>
<li> Kundens boligforhold skal være sådan, at WhiteOn kan levere og montere en maskine </li>
<li>Kunden må ikke være i RKI. Risiko for bagud annulleringer såfremt førnævnte kriterier ikke bliver opfyldt</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<br>Sites
<br>Content sites
<br>Influencers
<br>Comparison sites
<br>Deal and promocode sites
<br>Cashback
<br>Newsletters
<br>Influencers
<br>Social Media
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> WhiteOn offers washing machines on a subscription with a lifetime guarantee. the washing machine has everything you need. Large enough capacity for the family with children. Saves energy with the best energy label A +++</li>
<li><b>Payout/Valuta</b> DKK </li>
<li><b>Budget:</b> Unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> CPA per sale</li>
</li>
</p>
<p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>ay a fixed monthly fee and get a free repair of your washing machine from WhiteOn. </li>
<li> DKK 139 /month for a washing machine and DKK 159 /month for a dryer</li>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
The following must be met before a sale can be approved:<br>
<li>The customer's living conditions must be such that WhiteOn can deliver and install the machine </li>
<li>The customer must not be in RKI. Otherwise the sale will be canceled</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<br>Content sites
<br>Influencers
<br>Comparison sites
<br>Deal and promocode sites
<br>Cashback
<br>Newsletters
<br>Influencers
<br>Social Media
</ul>
</p>