DK – Tombola – Matcher din bonus op til 500 kr. is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Tombola – Matcher din bonus op til 500 kr. offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 70.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Tombola er Danmarks hyggeligste bingosite. Spil en klassisk omgang bingo i bingo90 eller spil med på en af spilleautomaterne. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>:DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per registrering. (allerede oprettede brugere afregnes ikke) </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Få 250 kr. i bonus – Spil med 500 kr. ved din første indbetaling på 250 kr. </li>
<br>Tombola matcher din indbetaling op til 500 kr.
<br>
<br>
<li>Der er ingen omsætningskrav hos tombola. Alle gevinster fra vores bingo og spillemaskiner er rigtige
penge, der kan udbetales straks. Der er ingen krav at ramme, ingen specifik mængde penge at satse
eller andre krav.</li>

</p>
<br>
<p>
<br>

</p>
<p>
<br>

<br><br>
<b><u>Restriktioner</b></u>
<ul>
<li>SMS og push ads ikke tilladt.</li>
<li>E-mails er ikke tilladt </li>
<li>Tekster skal skrives i et format, så modtager ikke er i tvivl om at denne modtager annoncørbetalt indhold.</li>
<li>Misbrug af bonuskoder tillades ikke, og konverteringerne vil blive slettet</li>
<li>Ikke tilladt at eksponere Tombola på sider omhandlende lån, finansielle ydelser eller finansielle udbydere.</li>
<li>Det skal kunne dokumenteres at forbrugeren har givet tilladelse til ar modtage annonceringen.</li>
</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Sites</li>

</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Tombola is the nicest Danish bingosite. Play a round of classic bingo in bingo90 or try one of the slotmachines.<li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b>Per registration. (Existing users will not be accounted) </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>Get 250 DKK in bonus – Play for 500 DKK at your first deposit of 250 DKK. </li>
<br>
Tombola matches your deposit up to 500 DKK.<br>
<li>There are no turnover requirements at Tombola. All wins from bingo or from slotmachines are real money, that can be paid out immediatly. There are no requirements whatsoever, no specific amount of money to bet or other requirements. </li>
</p>
<br>
<p>
<br>

</p>
<p>

<br>
<br><br>
<b><u>Restrictions</b></u>
<ul>
<li>SMS and push ads not allowed</li>
<li>E-mail is not allowed</li>
<li>All text must be written in a such format that the receiver is in no doubt that this receives advertiser paid content.</li>
<li>It is not allowed to expose Tombola on sites regardin loans, financial performance, or financial providers.</li>
<li>Ability to document that the consumer has given consent to receive the advertisement must be present.</li>
</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Comparison sites</li>
<li>Sites</li>
</li>
</ul>
</p>