DK – SunCharter – Charterrejser med danske værdier is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – SunCharter – Charterrejser med danske værdier offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 405.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>:SunCharter tilbyder lækre feriesteder.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr gennemført bestilling.</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>SunCharter er et 100% danskejet rejseselskab med stærke nordjyske værdier. </li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Alle tekster skal sendes til godkendelse</li>
<li>Benyt altid korrekt afsendernavn</li>
<li>Alle publishers skal whitelistes</li>
<li>Alle publishers skal whitelistes </li>
<li><b>SunTours må ikke markedsføres på hjemmesider, blogs eller lignende som indeholder:</li></b>
<li>- Politiske budskaber</li>
<li>- Advokerer for forskelsbehandling eller diskriminering på baggrund af.</li>
<li>- Race</li>
<li>- Etnisk og/eller religiøst tilhørsforhold</li>
<li>- Politisk tilhørsforhold</li>
<li>- Køn</li>
<li>- Sexuel observans</li>
<li>- Promoverer vold mod mennesker eller mishandling af dyr</li>
<li>- Alder</li>
<li>- Socialt tilhørsforhold</li>
<li>- SunTours må endvidere ikke markedsføres på hjemmesider, blogs eller lignende, med indhold som kan virke anstødeligt i forhold til moralske og etiske begreber.</li>
</ul>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Sociale Medier</li>
<li>Cashback</li>
<li>Blogs</li<
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> SunCharter offers great destinations for vacation.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b> Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> Per accomplished order</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li> SunCharter is a 100% Danish-owned travel company with strong North Jutland values. </ Li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>All texts must be submitted for approval</li>
<li>Always use the correct sender name</li>
<li>All publishers must be whitelisted</li>
<li>There is risk of cancelled orders (If the sale gets annulated before 30 days the commission will be canceled)</li>
<li> <b> SunTours may not be promoted on websites, blogs containing the following: </li> </b>
<li> – Political messages </li>
<li> – Advocates of discrimination or discrimination based on. </li>
<li> – Race </li>
<li> – Ethnic and / or religious affiliation </li>
<li> – Political Affiliation </li>
<li> – Gender </li>
<li> – Sexual Observance </li>
<li> – Promotes human violence or animal abuse </li>
<li> – Age </li>
<li> – Social Affiliation </li>
<li> – Furthermore, SunTours must not be promoted on websites or blogs with content that may be offensive to moral and ethical concepts. </li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>nyhedsbreve</li>
<li>Sociale Medier</li>
<li>Cashback</li>
<li>Blogs</li>
</ul>
</p>