DK – Stofa – Få billigt bredbånd fra Stofa is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Stofa – Få billigt bredbånd fra Stofa offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 625.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<li><b>Kampagne information</b>: Stofa levere Bredbånd (og tv). Der afregnes kun for Bredbånd. Der er 2 forskellige produkter: Kabel (antenneforeninger mv.) Fiber (elselskaber) De bedste priser er i Stofas Kabel dækningsområde.</li><br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li><br>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li><br>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr gennemført bestilling </li> <br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Stofa er Danmarks næststørste udbyder. Den skal helt sikkert nok tiltrække mange interessante brugere. </li>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Alle tekster skal sendes til godkendelse</li>
<li>Benyt altid korrekt afsendernavn</li>
<li>Alle publishers skal whitelistes</li>
<li>Der er risiko for bagudrettede sletninger, såfremt ordren annulleres</li>
<li>Prisændringer: Når der meldes prisændringer ud fra Stofas side, skal disse opdateres hurtigst muligt og absolut maksimalt 24 timer efter orientering.</li>
</ul>
</p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>One2one</li>

</ul>
</p>

<br>
<br>
<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b>Stofa offers Broadband (and tv). There is only settle on Broadband. There are to different kinds of products: Cable and Fiber. The best prices are in Stofas Cable coverage area.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> Unlimited.</li>
<li><b>Conversion point:</b>Per accomplished order</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>Stofa is Denmark’s second largest provider. It should certainly attract many interesting users.</li>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
</p>
<p>
<ul>
<Li>All texts must be submitted for approval</li>
<Li>Always use the correct sender name</li>
<Li>All publishers must be whitelisted</li>
<Li>Risk of deleted conversions if the customer cancels the order </li>
<Li>Price changes: When price changes are reported on Stofa’s page, these must be updated as soon as possible and maximum 24 hours after the information</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li>Comparison</li>
<li>Content sites</li>
<li>Newsletter</li>
<li>Cashback</li>
<li>Vouchers</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>One2one</li>

</ul>
</p>

<br>
<br>