DK – Simbo – Kredit op til 30.000 kr. is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Simbo – Kredit op til 30.000 kr. offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 350.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Kredit på op til 30.000 kr. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per godkendt ansøgning. Et lead registreres automatisk i vores system, når lånebeløbet overføres til kunden. Simbo har åbent i hverdage mellem 9 og 17. Dvs. at der ikke overføres efter kl. 17 og i weekender, disse leads vil komme næste hverdag omkring kl. 9 </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Brug altid repræsentativt eksempel</li>
<li>Benyt altid korrekt afsendernavn</li>
<b></b><u>Inkluder altid</u> korrekt låneeksempel, find det <a href="https://www.simbo.dk/">HER</a><br>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Sites</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b>Credit on up to 30.000 DKK. <br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Period:</b> Unlimited </li> <br>
<li><b>Budget:</b> Unlimited </li> <br>
<li><b>Conversion point:</b> Per approved application. Simbo approves the lead when the loan has been transferred. Simbo does not transfer loans after 17 pm on weekdays and in weekends. These loans will be transferred the next weekday at 9 am </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<Li> Always include the representative example </li>
<Li> Always use the correct sender name </li>
<b></b><u>Always include</u> correct loan example, find it <a href="https://www.simbo.dk/">HERE</a><br>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>E-mail</li>
<li>Sites</li>
</ul>
</p>