DK – Shopivers.com – Professionelle og optimerede webshops på performance afregning (See "Goals") is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Shopivers.com – Professionelle og optimerede webshops på performance afregning (See "Goals") offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 0.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Shopivers designer, opsætter og håndtere webshops for iværksættere og etablerede virksomheder, med behov for en ny optimeret shop løsning. Shopivers afregner med kunden, afhængigt af det salg der genereres via shoppen og forpligter sig dermed til konstant at optimere og vækste på performance. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: CPA – Per udfyldt "kontakt mig" form der ender i en aftale <b>(se kampagne Goals) </b> </li>
<li><b>VIGTIGT:</b> Succesfulde konverteringer vil opdateres på ugebasis og tildeles kampagnens Goals. </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Høj omkostnings-sikkerhed for kunden</li>
<li>Fuld opsætning og løbende optimering af webshop</li>
<li>Specialister i e-handel</li>
</p>
<br>
<br>
<p>
<b><u>Restriktioner</b></u>
<li>Der afregnes kun for leads der fører til en aftale.</li>
</p>
<p>
<ul>

</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Alle medier</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Shopivers designs, sets up and handles webshops for entrepreneurs and established companies with a need for a new optimized shop solution. Shopiverse monthly cost is relative to the sales that is generated through the webshop which offers mutual interest in the shops growth and performance </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> No limit </li>
<li><b>Budget:</b> No limit </li>
<li><b>Conversion point:</b> CPA – per filled "contact me" that results in a deal <b>(see campaign goals</b></li>
<li><b>IMPORTANT:</b> Succesful conversions will be updated and attributed to the campaign goals on a weekly basis </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>High cost security for the customer</li>
<li>Full setup and ongoing optimization of the webshop</li>
<li>Specialists in e-commerce</li>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Payout is only triggered when a lead results in a deal.</li>

</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> All publishers</li>
</ul>
</p>