DK – Saverium – CPS is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Saverium – CPS offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 2.00
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b><br>
<br>
<li><b>Kampagne information</b>: Lån op til 500.000 kr.<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset <br>
<b>Budget</b>: Ubegrænset<br>
<b>Konverteringspunkt</b>: Per udbetalt lån <br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>HURTIG: Pengene på din konto samme dag<br>
<li>GRATIS: Udfyld kun én ansøgning gratis<br>
<li>SPAR: Lavere renter<br>
<li>SIKKERT: Mere end 500,000 tilfredse kunder<br>
</p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
<br>
1. <br>
2. <u></u><br>
3. <br>
4. <br>
5.<br>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u><br>
<li>Sites<br>
<li>email (skal forhåndsgodkendes)<br>
<br>
<br>
<br>
<br>

<h2>English</h2>
<b><u>Description</u></b><br>
<br>
<li><b>Campaign information:</b>Loan up to 500.000 kr.<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Period:</b>Unlimited </li> <br>
<li><b>Budget:</b></li>Unlimited <br>
<li><b>Conversion point:</b> per Payout Loan.<li> <br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>FAST: Get the money in your account fastest during the same day<br>
<li>FREE: Fill out only one application for free<br>
<li>SAVE: Lower your loan’s interest<br>
<li>SAFE: More than 500,000 satisfied customers<br>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
<br>
<li> 1. </li><br>
<b></b>2.<br>
<li> 3. </li><br>
<li> 4. </li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
<li>Sites<br>
<li>email (Preview required)<br>
</p>
<p>
<ul>
<li></li>
</ul>
</p>