DK – RetNemt.dk – God aftensmad, varieret og leveret is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – RetNemt.dk – God aftensmad, varieret og leveret offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 350.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Er du interesseret i en måltidskasse, der matcher dine og familiens ønsker fra uge til uge? Hos RetNemt Måltidskasser kan du med få klik sikre den helt rette sammensætning af jeres egen måltidskasse.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>:DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr gennemført ordre</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Design din egen måltidskasse, så den passer præcis til din hverdag.<br>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Brandbidding ikke tilladt – ingen afregning hvis det opdages</li>
<li>Ingen afregning for enkeltkøb</li>
<li>Alle tekster skal sendes til godkendelse</li>
<li>Benyt altid korrekt afsendernavn</li>
<li>Alle publishers skal whitelistes</li>
<li>Mulighed for bagudrettet sletning, hvis kunden fortryder og annullerer sin ordre. Det sker ca. på 1 ud af 100 ordrer</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sider</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Sociale Medier</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Are you interested in a meal box that matches your and family's wishes from week to week? At RetNemt Mealboxes, you can with just a few clicks ensure the right composition of your own mealbox. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> Per accomplished order</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>Design your own meal box so it suits your everyday life.<br>
<li>Free shipping<br>
<li>Test winner in Søndagsavisen</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>No payment if bidding on the brand</li>
<li>No payment for puchases without subscription</li>
<li>Always use the correct sender name</li>
<li>All publishers must be whitelisted</li>
<li>There is risk of cancelled orders, if the customer regrets and cancels his order. It happens approx. on 1 out of 100 orders.</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Comparison sites</li>
<li>Content sites</li>
<li>Newsletter</li>
<li>Sociale Media</li>
<li>Cashback</li>
<li>Voucher sites</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
</li>
</ul>
</p>