DK – Phonetrade – Pre-owned iPhones is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Phonetrade – Pre-owned iPhones offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 8.00
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Phonetrade tilbyder køb og salg af istandsatte Iphones</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: pr. Køb</li>
</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Produkt feed</b></u></ul>
</p>
<p>
https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=690e9bfea2&affId=<b>INDSÆT HER</b>
<li> Ovenstående URL er produkt feed'et. Husk at erstatte <b>INDSÆT HER med eget affiliate id.</b> </li><br></ul></ul></ul></ul>
</p>
<br>
<p>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Rabatkode som giver 5% på alt: <b>"DADVISOR5"</b><br>
<li>Rabatkode som giver gratis panserglas: <b>"DAPANSER"</b> <br>
<li>Phonetrade genanvender alt fra de iPhones som opkøbes. Helt ned til den mindste lille skrue bliver genanvendt – intet smides ud som almindeligt affald.</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Ingen brand bidding</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li>Sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Cashback</li>
<li>Sociale Medier </li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b>Phone trade offers purchase or sale of refurbished Iphones</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> per. Sale</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Product feed </b></u></ul>
</p>
<p>
https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=690e9bfea2&affId=<b>YOUR ID</b>
<li> This is the URL use should use as XML product feed. Please remember to replace <b>YOUR ID with your own Affiliate ID </b></li><br></ul></ul>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li> Discount code that gives 5% on everything: <b>"DADVISOR5"</b> <br>
<li> Discount code for free armor glass: <b> "DAPANSER" </b> <br>
<li>Phonetrade recycles everything from the iPhones that are bought. Right down to the smallest screw is recycled – nothing is thrown out as ordinary waste.</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Brand Bidding not allowed </li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Newsletter</li>
<li>Voucher sites</li>
<li>Cashback</li>
<li>Social Media </li>
</ul>
</p>