DK – Moodings.com – webshop is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Moodings.com – webshop offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 6.50
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Et hvert hjem har sin egen historie, og det er netop dér, charmen ligger</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: CPS </li>
<li><b>Produkt feed:</b>: https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=c0493b03a6&affId=<b>INDSÆT HER</b>
<li> Ovenstående URL er produkt feed'et. Husk at erstatte <b>INDSÆT HER med eget affiliate id.</b> </li><br></ul>
</li>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
Giv dine brugere muligheden for at købe skønne kvalitets produkter til deres hjem.

<br>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Bagudrettede rettelser på annullerede ordrer</li>
<li> ingen brand bidding</li>
<li> moodings.com sælger kvalitetsprodukter og brands, må derfor aldrig beskrives eller formidles sammen med søgeordet ”kopi” eller lignende synonymer</li>

</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<p><li> Sites</li>
<p><li> sammenlignings sites</li>
<p></li>Sociale medier</li>
<p></li>Cashback</li>
<p><li>Nyhedsbreve</li>
<p><li>Blogs og Influencers</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Each home has its own story and that is exactly where the charm lies</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> CPS</li>
<li><b>Product-feed:</b> https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=c0493b03a6&affId=<b>YOUR ID</b>
<li> This is the URL use should use as XML product feed. Please remember to replace <b>YOUR ID with your own</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p> Give your users the opportunity to buy great quality products for their home.
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Backward corrections on cancelled orders</li>
<li> brandbidding not allowed.</li>
<p>
</li>sells quality products and brands and must therefore never be described or communicated with the keyword "copy" or similar synonyms</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Sites</li>
<p><li> comparison sites</li>
<p></li>Social media</li>
<p></li>Cashback</li>
<p><li>Newsletters</li>
<p><li>Blogs and Influencers</li>
</ul>
</p>