DK – MiniFinans – Lån op til 50.000 is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – MiniFinans – Lån op til 50.000 offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 250.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Lån op til 50.000 med Mini Finans<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: pr. godkendt ansøgning</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
Straksudbetaling med det samme – alle ugens dage <br>
Variabel løbetid 36-60 måneder<br>
Lån mellem 10.000-50.000 kr. <br>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<b></b>1.<u>Inkludér altid</u> korrekt låneeksempel, find det <a href="https://minifinans.dk/">HER</a><br>
<li>2. SMS markedsføring kræver godkendelse – spørg din account manager</li><br>
<li>3. Alle e-mails skal godkendes</li> <br>
<li> 4. Ansøger skal være over 21 år </li> <br>
<li> 5. Ansøger må ikke være i RKI </li><br>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li> Sociale medier </li>
</ul>
</p>
<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b>Loan up to 50.000 Dkk with Mini Finans <br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b>Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> per approved application.<li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
Immediate payout all days of the week <br>
Variable maturity between 36-60 months<br>
Loan between 10.000-50.000 kr. </p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<b></b>1.<u>Always include</u> correct loan example , find it here <a href="https://minifinans.dk/">HER</a><br>
<li>2. SMS needs approval – Ask your account manager</li><br>
<li>3. All e-mails requires approval</li><br>
<li> 4. Age limit is 21 years </li><br>
<li> 5. Applicant must not be registrated in RKI </li> <br>
</ul>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Newsletters</li>
<li> Social media <li>
</ul>
</p>