DK – Matchbanker – Find det bedste lån til dig is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Matchbanker – Find det bedste lån til dig offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 15.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Find det bedste lån til dig. <br>Lån til dine drømme.
Uanset om du drømmer om en rejse, et større TV, et nyt køkken eller noget helt andet.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr sign up og lån</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
Med Matchbanker finder du det lån, som passer bedst til dig ud fra de oplysninger du opgiver. <br>
Du kan nemt og hurtigt få et overblik over aktuelle lån på markedet, som du kan søge allerede i dag.
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
<br>
<b></b><u>Inkludér altid</u> korrekt låneeksempel, find det <a href="https://matchbanker.dk/">HER</a><br>
</p>
<p>
<ul>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Sites</li>
<li>Social Media</li>
<li>SMS</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Find the best loan for you. <br> Loan for your dreams, whatever you dream of a new TV or a new kitchen. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b> Unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> pr sign up and loan</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
With Matchbanker you will find the best loan for you based on the information you give. <br>
You can easily get an overview of all loans in the market, which you can apply today allready.
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
<br>
<b></b><u>Always include</u> correct loan example, find it <a href="https://matchbanker.dk/">HERE</a><br>
</p>
<p>
<ul>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>E-mail</li>
<li>Sites</li>
<li>Social Media</li>
<li>SMS</li>
</ul>
</p>