DK – MA A-kasse – Tænk større CPC is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – MA A-kasse – Tænk større CPC offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 16.00000
Program description:

<p>
<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Priser anno 2022</b>: A-kasse 502 kr.</li>
<li><b>Kampagne information</b>:Meld dig ind i MA a-kasse. Studerende får gratis medlemsskab<li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per bruger der melder sig ind hos MA. Der afregnes for både studerende og betalende medlemmer – til forskellige afregningspriser: </li><br>
<br>
<br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
Meld dig ind hos MA A-kasse og få et fagligt fællesskab med over 76.000 humanister og scient.er<br>
<p>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Kun a-kasse sammenligningssites kan godkendes</li>
<li>Cashback og rabatkoder er ikke tilladt</li>
<li> Push marketing er ikke tilladt </li>
<li> Mobilmarkedsføring er ikke tilladt </li>
</ul>
</p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Godkendte sammenligningssider </li>

</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b>Sign up to MA A-kasse. Students get a free membership </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b>Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> Per sign up to MA. Differentiated commision for students and normal members:<li><br>
<br>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<Li> E-mail is not allowed</li>
<li>Cashback and coupon media are not allowed</li>
<li> Push marketing not allowed </li>
<li> Mobile marketing is not allowed </li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
Become a member of MA and get a professional network with 76.000 human science graduate and scient.et
<br>
<p>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Approved comparison sites only</li>

</ul>
</p>