DK – Lystfiskeren – Fiskegrej og outdoor is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Lystfiskeren – Fiskegrej og outdoor offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 7.50
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Lystfiskeren tilbyder lækkert fiskegrej, luftvåben og trekking/outdoor</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Ved gennemført køb </li>
</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Produkt feed</b></u></ul>
</p>
<p>
https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=cb2e456fd3&affId=<b>INDSÆT HER</b>
<li> Ovenstående URL er produkt feed'et. Husk at erstatte <b>INDSÆT HER med eget affiliate id.</b> </li><br></ul></ul></ul></ul>
</p>
<br>
<p>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Lystfiskeren.dk har efter mange års erfaring specialiseret sig i fiskeudstyr, fiskegrej og alt hvad der hører til. </li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Der er mulighed for bagudrettede sletninger, hvis kunden vælger at annullere sin ordre</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li>Sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Rabatkodesider </li>
<li> Cashback</li>
<li>Sociale Medier </li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Lystfiskeren offers fishing gear, airguns and trekking/outdoor clothes</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> By completed registration.</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Product feed </b></u></ul>
</p>
<p>
https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=cb2e456fd3&affId=<b>YOUR ID</b>
<li> This is the URL use should use as XML product feed. Please remember to replace <b>YOUR ID with your own Affiliate ID </b></li><br></ul></ul>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
Lystfiskeren.dk has after many years of experience, specialized in fishing equipment, fishing tackle and everything that belongs to it. <br>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>There is a risk of cancelled conversions, if the customer cancel their order.</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Newsletters</li>
<li>Voucher sites</li>
<li>Sites</li>
<li>Cashback</li>
<li>SoMe </li>
</ul>
</p>