DK – LEASY Produkt – Få hvad du ønsker dig for et lille beløb hver måned is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – LEASY Produkt – Få hvad du ønsker dig for et lille beløb hver måned offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 350.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b><br>
<br>
<li><b>Kampagne information</b>: Køb alt indenfor elektronik og hvidevarer, for et lille beløb hver måned.<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<b>Kampagneperiode</b>: Slutdato på kampagner og tilbud fremgår af banner<br>
<b>Budget</b>: Ubegrænset<br>
<b>Konverteringspunkt</b>: CPA <br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Du vælger selv din månedlige ydelse og løbetid<br>
<li>Lån op til 50.000 kr.<br>
<li>Dit lån – dine betingelser<br>
</p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
<br>
<b>1.</b> <u>Alle</u> e-mail medier <u>skal</u> whitelistes <u>før eksponering</u> af LEASY er tilladt.<br>
<b>2.</b> <u>Alle</u> e-mails skal godkendes inden udsendelse – se mere under <b>"Godkendelse af e-mails".</b><br>
<b>3.</b> <u>Alle</u> e-mail publishers skal sende dokumentation for lovligt samtykke til godkendelse, før udsendelse af e-mails: <br>
<b>4.</b> <u>Inkludér altid</u> korrekt låneeksempel, find det <a href="https://www.nordiclaan.dk/">HER</a><br>
<b>5.</b> SMS markedsføring er ikke tilladt.<br>
<b>6.</b> Det er ikke tilladt at benytte RKI-relaterede keywords til hverken SEO eller SEM. Det er ikke tilladt at køre Adwords på RKI-relaterede keywords.<br>
<b>7. VIGTIGT!</b> Følgende e-mails er blacklistet og må ikke modtage mails omhandlende LEASY: <a href="http://login.digital-advisor.com/publisher/#!/page/27">DOWNLOAD</a><br>
<b>8.</b> Det er ikke tilladt at foreslå, at du kan få en meget hurtig kredit eller låne penge uden kreditvurdering<br>
<b>9.</b> Det er ikke tilladt at anvende sætninger såsom ”Vi spørger ikke om, hvad du skal bruge pengene til” og ”Vi blander os ikke i, hvad du skal bruge pengene til”.<br>
<b>10.</b> Sociale medier er ikke tilladt, hverken direkte eller indirekte links fra annonceringer heraf. Herunder heller ikke linking til eget site hvorpå L'Easy eksponeres. <br>
<b> 11. Afvisning af dubletter </b>: Brugere, der har ansøgt om et lån inden for 30 dage, bliver afvist som en <i> ny kunde </i>. <br>
<br>
<b>12. Godkendelse af e-mails:</b><br>
1. Det er ikke længere tilladt at ekponere LEASY kampagner uden en forhåndsgodkendelse af e-mailens indhold (domæne, afsendernavn, overskrift, body tekst, mm). Alle e-mails skal derfor sendes til: leasy@digitaladvisor.dk og afvente godkendelse.<br>
a) Udsendelser af ikke-godkendte tekster vil medføre øjeblikke blokering på samtlige LEASY kampagner i alle lande.<br>
b) En godkendt e-mail er gyldig i ét år. Det er derfor tilladt at benytte en allerede godkendt tekst alle de gange man ønsker i det år. Ændres e-mailens indhold eller opstår der nye retningslinjer fra LEASY i mellemtiden, vil e-mailen skulle godkendes på ny.<br>
2. Ved godkendelse sendes alle domænenavne, samt e-mailens ønskede indhold til: leasy@digitaladvisor.dk. Vi vil herefter videreformidle indholdet til Leasy, og vende retur til dig ligeså snart materialet er godkendt/afvist. Først efter alt er godkendt, kan du frit udsende det godkendte materiale fra de godkendte domæner.<br>
3. Det er ikke længere tilladt at benytte SMS, Push Ads eller notifikationer på mobilen til at markedsføre LEASY. Dette gælder både som direkte og indirekte trafikgenerende elemenet. Det er altså ikke længere tilladt at sende trafik fra mobilen og til en sammenligningsside som promoverer LEASY.<br>
5. Det er ikke længere tilladt at eksponere LEASY kampagner uden en forhåndsgodkendelse af hvert e-mail publishers samtykke indsamling: <br>
a) Sende billede af eller link til indsamlingsstedet, hvor samtykket er blevet/bliver indsamlet. <br>
b) En kopi af selve samtykketeksten <br>
4. Bemærk at det kan tage op til 5 hverdage at få materiale godkendt.<br>

<br>
<b>13. E-mail restriktioner:</b><br>
ALLE e-mails skal godkendes FØR udsendelse – se mere under "godkendelse af e-mails". Send previews til leasy@digitaladvisor.dk<br>
Skal overholde gældende lovgivning (bl.a. Markedsføringsloven, Persondataloven, E-handelsloven og retningslinjer for prismarkedsføring)<br>
Skal udformes, så modtagerne ikke er i tvivl om, at der er tale om reklame<br>
Må ikke love mere, end L’EASY med sikkerhed kan holde (det er f.eks. ikke tilladt at skrive ”Få svar inden for 3 timer”, ”Du kan allerede have pengene i morgen”, ”Du behøver ikke at dokumentere din indtægt”, ”Du kan låne på trods af RKI registrering” m.m.)<br>
Må ikke fremstå som om, de bliver sendt direkte fra L’EASY og ikke fra en tredje part<br>
Må ikke give udtryk for, at afsender (tredje part) har en særlig aftale med L’EASY (f.eks. ”Nogle gange kan det altså være rigtig svært at få pengene til at slå til. Det vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med. Derfor har jeg aftalt med L'EASY, at du kan få 15.000 kr. direkte ind på kontoen med et L'EASY lån.”)<br>
Må ikke give udtryk for, at L’EASY allerede har reserveret et produkt til modtageren (f.eks. ”Vi har 15.000 med dit navn på. L’EASY har reserveret helt op til 15.000 kr., som der kan komme til at stå dit navn på. Udfyld ansøgningen og hent dine penge her”)<br>
Må ikke give udtryk for, at modtageren er særligt udvalgt til at kunne købe L’EASY produkter (f.eks. ”Du er udvalgt til låne”, ”Tillykke med dit lån” m.m.)<br>
Må ikke give indtryk af, at der er tale om en allerede igangværende dialog mellem L’EASY og modtagerne af mails/tekster (f.eks. emnelinjer udformet som ”Ang. dine 15.000 kr.” eller ” SV: Låneansøgning”, ”Din låneansøgning mangler underskrift”, ”Vedrørende dit lån”, ”L’EASY har ikke hørt fra dig”, ”Du har ikke udfyldt din låneansøgning” m.m.)
Må ikke udformes med en negativ begrundelse for at købe L’EASY produkter (f.eks. ”Kradser krisen” eller ”Har ferien været lidt for dyr?”).<br>
Negative sammenhænge mellem jul og L’EASYs produkter ikke er tilladt (jævnfør retningslinjen om, at nyhedsbreve/tekster ikke må udformes med en negativ begrundelse). Formuleringer som f.eks. ”Red julen”, ”Lån til julen” og ”Få råd til julen” er dermed ikke acceptable.<br>
<br>
<b>14. Hjemmesider og sammenligning sider restriktioner: </b> <br>
1.Må ikke via URLS overskrifter, hovedtekster eller på nogen anden måde markedsfører L’EASY på måder som udgør usandhed. <br>
2.Der kræves kun et repræsentativt eksempel i Danmark, hvis markedsføringen indeholder en rentesats eller numeriske oplysninger om kreditomkostningerne. <br>
3.Hvis markedsføringen betyder, at et repræsentativt eksempel skal medtages, skal det indeholde følgende oplysninger: <br>
a) Kreditrenten, inkluderet om den er fast eller variabel <br>
b) Kreditbeløbet <br>
c) ÅOP (årlig procentsats) <br>
d) Aftalens varighed, herunder størrelsen af månedligt afdrag <br>
e) Det samlede beløb, der skal tilbagebetales (kreditbeløb og rente/omkostninger) <br>
f) Samlede kreditomkostninger<br>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u><br>
Sites<br>
Nyhedsbreve<br>
<br>

<h2>English</h2>
<b><u>Description</u></b><br>
<br>
<li><b>Campaign information:</b> buy everything within electronic for a small amount of money every month<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<b>Period:</b> period is on banners<br>
<b>Budget:</b>Unlimited<br>
<b>Conversion point:</b> PCPA<br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li> You choose your monthly benefit and maturity<br>
<li>Loans up to 50,000<br>
<li>Your loan – your terms<br>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
<br>
<b>1</b> <u>All</u> e-mail publishers <u>must be</u> whitelisted before they are allowed to expose LEASY.<br>
<b>2.</b> <u>All</u> e-mails must be approved before sending out – see more under <b>"Approval of e-mails".</b><br>
<b>3.</b><u> All</u> E-mail publishers must send documentation for legal collection of permission, and should be approved before sending out.<br>
<b>4.</b> <u>Always include</u> correct loan example, find it <a href="https://www.nordiclaan.dk/">HERE</a><br>
<b>5.</b> SMS marketing is not allowed.<br>
<b>6.</b> It is not allowed to apply RKI related keywords in SEO/SEM.<br>
<b>7. IMPORTANT!</b> Non of the following e-mails may receive any material concerning LEASY: <a href="http://digitaladvisor.dk/blacklists/Blacklist-LEASY-SE,NO,DK.xlsx">Download L'EASY Global blacklist</a><br>
<b>8.</b> It is not permitted to suggest that you can obtain a very fast credit or borrow money without credit assessment<br>
<b>9.</b> It is not allowed to apply sentences such as ”Vi spørger ikke om, hvad du skal bruge pengene til” og ”Vi blander os ikke i, hvad du skal bruge pengene til”.<br>
<b> 10. </b> Social media is not allowed, neither direct or indirect links from its advertisements. Neither is linking to own sites from social media where L'easy is exposed, allowed. <br>
<b>11. Rejection of dublicates</b>: Users who have applied for a loan within 30 days will be rejected as a <i>new customer</i>. <br>
<br>
<b>12.Approval of e-mails: </b><br>
1. It is no longer allowed to send out e-mails on any of L'EASYS campaigns without prior approval of the e-mail content (domain, sender name, subject line, body text, etc.).
All e-mails must therefore be sent to leasy@digitaladvisor.dk and await approval/rejection from L'EASY. <br>
a) Unapproved sending’s on the L'EASY campaigns will immediately result in blacklisting from the L'EASY campaign in all countries.<br>

b) The approval of an email is valid for one year, thus applying the same text within this period, do not require a new approval unless the L'EASY Groups guidelines have been changed in the meantime.<br>

2. All publishers who generate direct traffic to the L'EASY Groups campaigns through e-mails must now be approved by L'EASY. Upon approval, names of all sender domains are sent to leasy@digitaladvisor.dk, after which we will forward and await approval / rejection from L'EASY. Only after the approval has been confirmed, are you allowed to send out e-mails for the L'EASY Group from the approved sender domains – and with the approved material.<br>
3. From today it is no longer allowed to use SMS, Push Ads or notifications on the mobile phone to promote the L'EASY brand. This applies as both a direct and indirect traffic-generating element. In other words, it is no longer allowed to use SMS, Push Ads or notifications on the mobile phone to link to comparison pages and websites that contains offers from the L'EASY Group.
When sending e-mail material to leasy@digitaladvisor.dk, it is preferred that the subject line contains the sender domain that will be applied, and moreover the e-mail content is either attached or directly displayed in the e-mail.<br>
4. It is no longer allowed to send out e-mails on any LEASY campaigns without prior approval of the permission: <br>
a) Image of, or link to the collection point where the consent has been/will be collected. <br>
b) A copy of the consent text itself (it should in any case appear in the picture or collection point).<br>
5. Note that it takes up to 5 working days to get your material approved.<br>
<br>
<b>13. Newsletter/texts have the following restrictions:</b><br>
All e-mails must be approved BEFORE sending out – see more in "Approval of e-mails". Sent previews to leasy@digitaladvisor.dk<br>
The content must comply with the current legislation (ex. Marketing act, privacy act, e-commerce act and restrictions for price)<br>
Should be clear to the user that it is advertising.<br>
Must not promise more than LEASY can keep, such as: “get an answer within 3 hours”, “get the money today”, “loan money despite RKI”.<br>
Don’t have to document your income”,” You can borrow despite RKI registration”m.m.)<br>
You must be clear about third part marketing.<br>
You cannot express that sender (third part) have a special agreement with L’EASY, such as: “We have agreed with L’EASY that you can get receive 15.000 DKK.<br>
Must not appear as if L’EASY has already made a reservation for the receiver: “We got 15.000 DKK with your name on it” or “L’EASY have 15.000 DKK for you – fill out your name here and get your money”.<br>
Don’t express that the receiver has been chosen for any L’EASY loan or products: “Congrats on your new loan” or “You have been chosen to receive 15.000 DKK”. <br>
Don’t express that there is an existing dialog between L’EASY and the receiver (ex. “Regarding your loan”, “LEASY has not heard back from you” etc.)<br>
Must not express any negative reason for buying LEASY products: “Affected by the crisis?” or “Was the vacation to expensive?”<br>
L’EASY must not be associated with any negativity in relation to Christmas. Phrasings such as “save the Christmas”, “loan for Christmas” and “get money for Christmas” is therefore not allowed.<br>
<br>
<b>14. websites and comparison sites have the following restrictions:</b> <br>
1. Must not, via URL, headlines, main texts, or in any other way market the L’EASY group in ways which is constitute untruth<br>
2. In Denmark a representative example is only required where the marketing contains an interest rate or information regarding the credit cost. <br>
3. If the marketing means that a representative example must be included, it must contain the following information’s: <br>
a) The credit interest rate, to include whether it is fixed or variable <br>
b) The credit amount <br>
c) ÅOP (annual percentage rate) <br>
d) The agreement duration, including the size of monthly repayments. <br>
e) The total sum to be repaid (credit sum and interest/costs). <br>
<br>
<b><u> Channels</b></u><br>
Sites<br>
E-mail<br>
<br>