DK – LånLet – Lån op til 50.000 kr. is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – LånLet – Lån op til 50.000 kr. offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 3.00
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b><br>
<br>
<li><b>Kampagne information</b>: Lån op til 50.000 kr. hos Lånlet<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset<br>
<b>Budget</b>: Ubegrænset<br>
<b>Konverteringspunkt</b>: Per ansøgning<br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
<br>
1. Benyt kun de forhåndsgodkendte tekster – alle andre skal sendes til godkendelse hos din Account Manager<br>
2. <u>Inkludér altid</u> korrekt låneeksempel, find det <a href="https://www.laanlet.dk/">her</a><br>
3. Det er ikke tilladt at benytte RKI-relaterede keywords til hverken SEO, SEM eller AdWords. DU skal derfor blackliste: "Lån trods RKI-relaterede keywords" hvis du skal eksponere lånekampagner via Digital Advisor.<br>
4. Links til lånesider fra andre RKI-relaterede sites, som fx bridge sites er heller ikke tilladt.<br>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u><br>
Sites<br>
<br>
<br>
<br>

<h2>English</h2>
<b><u>Description</u></b><br>
<br>
<li><b>Campaign information:</b>Loan up to 50.000 Dkk with Lånlet <br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li> <br>
<li><b>Budget:</b>Unlimited</li> <br>
<li><b>Conversion point:</b> per approved application.<li> <br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
<br>
<li> 1. only use preapproved texts – others must be approved by your Account Manager </li><br>
<b></b>2. <u>Always include</u> correct loan example, find it <a href="https://www.laanlet.dk/">HERE</a><br>
<li> 3. It is not allowed to use RKI related keywords in SEO, SEM or Adwords</li><br>
<li> 4. Links to loan related sites for other RKI-related sites is not allowed </li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
</ul>
</p>