DK – Kviknet.dk – Billigt internet fra 20 Mbit is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Kviknet.dk – Billigt internet fra 20 Mbit offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 300.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>:Kviknet udbyder internet. De arbejder intensivt på at holde omkostningerne nede og tilbyder markedets billigste bredbåndsforbindelser</li><br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li><br>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li><br>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr gennemført køb</li> <br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
Her kan udbyderne indtaste deres bopælsadresse, hvor den beregner hastigheden på ens adresse og herefter kan bredbåndet bestilles, hvor det er til en billig pris.
<br>
<p>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Alle tekster skal sendes til godkendelse</li>
<li>Benyt altid korrekt afsendernavn</li>
<li>Alle publishers skal whitelistes</li>
<li> Kviknet kører med callback og der er kun registrering af data, hvis bestillingen foretages i en session. Dvs. at ’’cookielevetiden’’ reelt er 0 dage.</li>
<li>Bemærk: at der er manuel godkendelse af ordre, så der kan være en forsinkelse i registrering på typisk 1-2 timer. Dog MAX 24 timer.</li>
<li>Risiko for bagudrettet sletninger</li>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
</ul>
</p>
</ul>
</p>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b>Kviknet offers internet. They are working intensively to keep the costs down and offers the market’s cheapest broadband connections. </li><br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Period:</b> Unlimited </li><br>
<li><b>Budget:</b> Unlimited </li><br>
<li><b>Conversion point:</b> By completed purchase</li> <br>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
Here the providers can enter their residence address, where it calculates the rate at one's address and afterwards the broadband can be ordered for a cheap price.
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> All texts must be submitted for approval </li>
<li> Always use the correct sender name </li>
<li> All publishers must be whitelisted </li>
<li> Kviknet runs with callback and there is only registration of data, if the order is made in a session. i.e. if ‘’ the cookie lifetime’’ actual is 0 days.</li>
<li> Notice: that there is a manual approval of orders, so there can be a delay in the registration on typically 1-2 hours. Though MAX 24 hours. </li>
<li>Cancelled orders will be deleted</li>
<br>
<br>
<p>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Newsletters</li>
</ul>
</p>