DK – Kronelån – Lån op til 30.000 kr. is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Kronelån – Lån op til 30.000 kr. offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 370.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Lån op til 30.000 kr. hos Kronelån. <br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per godkendt ansøgning. Et lead registreres automatisk i vores system, når lånebeløbet overføres til kunden. Kronelån har åbent i hverdage mellem 9 og 17. Dvs. at der ikke overføres efter kl. 17 og i weekender, disse leads vil komme næste hverdag omkring kl. 9 </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>Giv dine brugere muligheden for at låne hos Kronelån.
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Brug altid repræsentativt eksempel</li>
<li>Benyt altid korrekt afsendernavn</li>
<b></b><u>Inkludér altid</u> korrekt låneeksempel, find det <a href="https://www.kronelån.dk/">HER</a><br>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Sites</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Loan up to 30.000 kr. at Kronelån. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> Unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> Per approved application. Kronelån approves the lead when the loan has been transferred. Kronelån does not transfer loans after 17 pm on weekdays and in weekends. These loans will be transferred the next weekday at 9 am </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
Give your users the opportunity lo make a loan at Kronelån.
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<Li> Always include the representative example </li>
<Li> Always use the correct sender name </li>
<b></b><u>Always include</u> correct loan example, find it <a href="https://www.kronelån.dk/">HERE</a><br>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>E-mail</li>
<li>Sites</li>
</ul>
</p>