DK – Jydsk Tagteknik – Gratis Tagtjek is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Jydsk Tagteknik – Gratis Tagtjek offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 300.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Er dit tag klar til endnu en kold og regnfuld sæson? Bestil et gratis Tagtjek og opdag fejl og skader inden de får dyre konsekvenser. Vi tjekker dit tag, og giver dig en professionel vurdering af dit tags tilstand. Vi bruger termografi, når vejret gør det muligt.<br>
<u>OBS! Tilbuddet dækker kun brofast øer i Danmark og huse før 1980</u><br>
<li><b>Payout/Valuta</b>:DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: </li><br>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li><br>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per bestilling til gratis tagtjek</li> <br>
</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
Bestil et gratis Tagtjek og opdag fejl og skader inden de får dyre konsekvenser.
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Inkludér altid: OBS! Dækker kun brofast øer i Danmark og huse før 1980</li>
<li>SEO/SEM, Sociale Medier og SMS er <b>ikke tilladt.</b>
<li>Kun .dk domæner tilladt</b>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>Push notifications</li>

</ul>
</p>

<br>
<br>
<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Is your roof ready for another cold and rainy season? Get a free review of your roof and discover defects and damages before they have costly consequences. We check your roof and give you a professional assessment of the condition. We use thermography when the weather permits. <br>
<u>NB! The offer is for houses before 1980 – expect offshore.</u><br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> </li>
<li><b>Budget:</b>Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> Per users who sign up for a free check<li>
<br>
</ul>
</p>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
Get a free check of your roof and discover defects and damages before they have costly consequences.
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<Li>Always include: OBS! Dækker kun brofast øer i Danmark og huse før 1980</li>
<li>SEO/SEM, Social Media and SMS is <b>not allowed.</b>
<li>Only .dk domains</b>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Comparison</li>
<li>Content sites</li>
<li>Newsletter</li>
<li>Cashback</li>
<li>Voucher</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>Push notifications</li>

</ul>
</p>

<br>
<br>