DK – GoLoan – Fixed CPA – Lån op til 500.000 is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – GoLoan – Fixed CPA – Lån op til 500.000 offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 340.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: GoLoan sørger for at du får tilbud fra flere banker på en gang og så kan du selv vælge det lånetilbud, som passer dig bedst.

<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: CPA</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Lav én enkelt ansøgning</li>
<li>Modtag lånetilbud fra flere banker</li>
<li>Du vælger det bedste lån</li>
<li>Banken sørger for at indfri dine lån</li>
</ul>
<br>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Må ikke eksponeres i forbindelse med gambling af nogen art</li>
<li>Alle medier skal godkendes</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve – Skal benytte de forhåndsgodkendte tekster, eller have godkendt andre tekster</li>
<li>Cashback</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> GoLoan makes it possible for you to recieve offers from several banks whereto you can choose the one you prefer</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> Unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> CPA</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Make a single application</li>
<li>Receive loan offers from several banks</li>
<li>Choose the loan you prefer</li>
<li>The bank will make sure to redeem your loans</li>
</ul>

<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Cannot be associated with gambling of any kind</li>
<li>All media must be approved</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Comparison sites</li>
<li>Content sites</li>
<li>Newsletters – Must use the preapproed texts – or apply for approval of any other texts</li>
<li>Cashback</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
</ul>
</p>