DK – Folkelånet.dk – lån op til 50.000 kr is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Folkelånet.dk – lån op til 50.000 kr offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 250.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Lån op til 50.000 kr. som ny kunde.<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per godkendt ansøgning</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<b></b>1.<u>Inkludér altid</u> korrekt låneeksempel, find det <a href="https://folkelaanet.dk/">HER</a><br>
<li>2. SMS markedsføring kræver godkendelse – spørg din account manager</li><br>
<li>3. Brandbidding er ikke tilladt</li> <br>
<li> 4. Alle emails skal godkendes før udsendelse </li> <br>
<li> 5. Ansøger skal være over 21 år </li> <br>
<li> 6. Ansøger må ikke være i RKI </li><br>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>

</p>
<p>
<ul>
<li>Tilladte sider</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Loan up to 50.000 kr. as a new customer <br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b>Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> Per approved application.<li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<b></b>1.<u>Always include</u> correct loan example, find it <a href="https://folkelaanet.dk/">HERE</a><br>
<li>2. SMS marketing requires approval – ask your account manager.</li><br>
<li>3. All e-mails requires approval</li> <br>
<li>4. Brand bidding not allowed</li> <br>
<li> 5. Age limit is 21 years </li><br>
<li> 6. Applicant must not be registrated in RKI </li> <br>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Approved sites </li>
</ul>
</p>