DK – Flypenge.dk – Få op til 4.500 kr. per passager is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Flypenge.dk – Få op til 4.500 kr. per passager offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 300.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>:Som flypassager kan du have ret til en kompensation på op til 600 euro, hvis du har oplevet en tre timers fosinkelse, en boardingafvigsning eller en decideret aflysning. Få den rette viden og hjælp til at håndtere dit krav om kompensation med Flypenge.dk i dag.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>:DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr. udfyldt formular</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Flypenge.dk hjælper dig med at få din kompensation efter "no cure – no pay"- princippet, så det kun koster dig noget, hvis vi skaffer dig kompensation. </li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Brand bidding er ikke tilladt</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Sociale Medier</li>
</ul>
</p>
</ul>
</p>
<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> As an air passenger, you may be entitled to a compensation of up to 600 euros if you have experienced a three hour delay, a boarding error or a definite cancellation. Get the right knowledge and help to handle your claim for compensation with Flypenge.dk today.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> Unlimted </li>
<li><b>Conversion point:</b> per completed formula </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li> Flypenge.dk helps you get your compensation according to the "no cure – no pay" principle, so it only costs you something if we get you compensation.</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
</ul>
</p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<Li> No brand bidding </li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Newsletters</li>
<li>SoMe</li>
</ul>
</p>