DK – Din testamente guide – Vind familie testamentepakke til 4995 kr. is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Din testamente guide – Vind familie testamentepakke til 4995 kr. offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 32.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Vind et familietestamente til en værdi a 4995 kr. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Udløber 19 nov 2021</li>
<li><b>Budget</b>: 100 leads pr uge</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr unik bruger der deltager og afslutter flowet </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Risiko for bagudrettede sletninger, såfremt leadet er en dublet på den specifikke kampagne. Disse slettes løbende </li>
<li> Der afregnes ikke for dubletter på kampagneniveau eller fraud leads. </li>
<li> Der afregnes ikke for personer under 18 år</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Influencers</li>
<li>Social Media</li>
<li>One2one</li>
<li>Push notifications</li>
<li>SMS</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Participate in Din testamente guides competition and get the opportunity to win</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Expires 19th Nov</li>
<li><b>Budget:</b> 100 leads per week</li>
<li><b>Conversion point:</b> Per unique user that participates and ends the flow</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>No payment for dublicates on the campaign, fraud leads and people under 18 years old</li>
<li>Risk of rejected leads, if the lead is a duplicate</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Influencers</li>
<li>Social Media</li>
<li>One2one</li>
<li>Push notifications</li>
<li>SMS</li>

</ul>