DK – DanDomain – Webhosting, webshop eller hjemmesideprogram is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – DanDomain – Webhosting, webshop eller hjemmesideprogram offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 500.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Hos DanDomain får du webhosting i særklasse og fleksibel webshop-løsning, der giver dig gratis support, sparring, kurser og seminarer. NB! Kunden ønsker fokus på den gode service, telefonsupport samt den brede produktpakke. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr købt webhotel, bestilt webshop eller gratis hjemmeside-demo </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
Webhosting er inkl. ekstraordinær dansk support alle uges dage – året rundt.<br>
Weshop-løsninger giver dig gratis support, sparring, kurser og seminarer. <br>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> </li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>One2one</li>
<li>Google Shopping</li>
<li>Push notifications</li>
<li>SMS</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> At DanDomain you get web hosting in a class of its own and flexible webshop solution that gives you free support, sparring, courses and seminars. NB! The customer wants to focus on the good service, telephone support and the broad product package. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited</li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> Per purchased webhotel, ordered web shop or free website demo </li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
Web hosting incl. extraordinary Danish support every week days – all year round. <br>
Weshop solutions that gives you free support, sparring, courses and seminars. <br>
<br>
<p>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li> </li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Comparison</li>
<li>Content sites</li>
<li>Newsletter</li>
<li>Cashback</li>
<li>Voucher sites</li>
<li>Influencers</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>One2one</li>
<li>Google Shopping</li>
<li>Push notifications</li>
<li>SMS</li>

</ul>