DK – Barry – Få for 210 kr. strøm med rabatkode is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Barry – Få for 210 kr. strøm med rabatkode offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 250.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Din app-baseret el-løsning – få strøm til indkøbspris. Følg med i strømprisen direkte inde i app'en og få besked om hvornår strømmen er billigst. For blot 44 kr/måned. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per tilmelding </li>
</ul>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
Tilbyder 210 kr. gratis strøm med koden:<b>BARRY210</b><br>
</p>
<p>
<b><u>Restriktioner:</b></u>
</p>
Der afregnes ikke for dubletter eller fake leads.<br>
Brugere sendes direkte til deres respektive app-store.<br>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Sites</li>
<li>Rabatkodesites</b>
<li>Blogs</li>
<li>Influencers – skal godkendes individuelt</li>
</ul>
</p>
<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Campaign description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information</b>: Your app-based power-solution. Get power for the purchase price. Keep up with the prices on power directly in the app and receive a message when power is at its cheapest. For only 44 DKK a month. </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Unlimited </li>
<li><b>Budget</b>: Unlimited </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per registration </li>
</ul>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
Offers 210 DKK worth of free power with the discount code:<b>BARRY210</b><br>
</p>
<p>
<b><u>Restrictions:</b></u>
</p>
No payment for duplicates or fake/fraud leads
<br>
Users are sent directly to their respective app-store.<br>
<p>
<br>
<b><u>Allowed channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Newsletters</li>
<li>Sites</li>
<li>Voucher sites</b>
<li>Blogs</li>
<li>Influencers – must be approved individually</li>
</ul>
</p>