DK – ASE – Tværfaglig arbejdsløshedskasse for alle is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – ASE – Tværfaglig arbejdsløshedskasse for alle offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 500.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Priser anno 2022</b>: A-kasse 514 kr. Fagforening 74 kr.</li>
<li><b>Kampagne information</b>:Meld dig ind hos ASE a-kasse og kom i godt selskab med mere end 155.000 medlemmer</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>:Per bruger der melder sig ind i ASE a-kasse</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>ASE har en bred målgruppe (lønmodtagere, selvstændige, iværksættere og studerende)</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Alle tekster skal sendes til godkendelse før udsendelse!</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Sites</li>
</ul>
</p>
</ul>
</p>
<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Sign up to ASE and become a member of an employment fund with more than 155.000 members</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> Unlimted </li>
<li><b>Conversion point:</b> Per sign up to ASE.</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li> ASE has a broad audience (self-employed workers, entrepreneurs and students) </li>
</p>
<br>
<p>
<br></ul>
</p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<Li><b>All</b> texts must be submitted for approval before sending out!</LI>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>E-mail</li>
<li>Sites</li>
</li>
</ul>
</p>