DK – Airgun – Billige luftgevær og buer is featured at the following affiliate networks:

partner-ads.com/dk -> Press here to join program
digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Airgun – Billige luftgevær og buer offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 7.50
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>:Airgun tilbyder billige luftgevær, luftpistoler og buer </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Ved gennemført køb </li>
</li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Produkt feed</b></u></ul>
</p>
<p>
https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=c22e4e1f74&affId=<b>INDSÆT HER</b>
<li> Ovenstående URL er produkt feed'et. Husk at erstatte <b>INDSÆT HER med eget affiliate id.</b> </li><br></ul>
</p>
<br>
<p>
</p>
</ul>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li>Airgun stræber efter at være de første med produktnyheder til Danmarks bedste priser.</li>
<li>Gratis returforsendelse under betingelse af, at du under ordreafgivelse vælger GLS som transportør.</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Der er mulighed for bagudrettede sletninger, hvis kunden vælger at annullere sin ordre</li>
<li>Der er ikke afregning for køb af våbenskabe</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Sociale Medier</li>
<li>Cashback </li>
<li>Rabatkodesider</b>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Airgun offers all in air weapons</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited</li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b> By completed registration. </li>
</p>
<p>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Product feed </b></u></ul>
</p>
<p>
https://product-feed.digitaladvisor.dk/xml?feedId=c22e4e1f74&affId=<b>YOUR ID</b>
<li> This is the URL use should use as XML product feed. Please remember to replace <b>YOUR ID with your own Affiliate ID </b></li><br></ul>
</p>
<br>
<p>
</ul>
</p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>Airgun strives to be the first within product news and to give the best prices in Denmark.</li>
<li>Free return shipping on condition that you during ordering, choose GLS as carrier.</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li> No payment for gun cabinets.</li>
<li>There is a risk of cancelled conversions, if the customer cancel their order.</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sites</li>
<li>Newsletter</li>
<li>Social Media</li>
<li>Cashback</li>
<li>Voucher sites </li>
</ul>