DK – Aarstiderne – Få køkkenkniv til 699 kr. eller 20 % rabat is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Aarstiderne – Få køkkenkniv til 699 kr. eller 20 % rabat offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 125.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Aarstiderne tilbyder et bredt udvalgt af forskellige måltidskasser </li>
<li><b>Payout/Valuta</b>:DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr gennemført bestilling af nye kunder</li>
<li><b>Rabatkode</b>: 20% rabat på første kasse med koden AARSTIDERNE20</li>
<li><b>Rabatkode</b>: Gratis kokkekniv til en værdi af 699 kr. med første kasse med koden ØKOGAVE</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>

<li> Få velkomstgave eller 20% rabat med Aarstiderne.<br>
<li> Tekst om kokkekniven/velkomstgaven: Denne eksklusive universalkniv er specialdesignet til Aarstidernes kunder af Nikolaj Kirk og Mikkel Maarbjerg, der står bag Endeavour.
Kniven er støbt i 67-lags japansk Damascus-stål og har et slankt og skarpt blad, der især gør det ekstra nemt at skrælle og udskære frugt og grønt..<br>
<li>Med en måltidskasse slipper brugeren for selv at bruge tid på at handle ind og lave mad. Det er den nemme løsning og mulighed for at få nye inspirationer, hvis man er kørt død i de samme madvaner. </li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Risiko for bagudrettede sletninger, såfremt det er eksisterende og tilbagevendende kunder</li>
<li>Salg valideres efter hver måned og tjekkes efter last click, hvilket giver risiko for bagudrettede sletninger</li>
<li>Anvend altid korrekt logo og bannere</li>
<li>Stav Aarstiderne korrekt – aldrig med Å.</li>
<li>Hold jer opdateret på korrekte kasser i bunden af dette link: https://www.aarstiderne.com/find-din-maaltidskasse/</li>
<li>SEM hvori brandnavnet fremgår, er ikke tilladt</li>
<li>Det er forbudt at skrive advertorials/sponsorerede artikler i nyhedsmedier</li>
<li>Content i nyhedsbreve og Sociale Medier skal altid godkendes</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li>Alle publishers skal whitelistes af Aarstiderne</li>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sider</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Native</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Aarstiderne focus on meal boxes. Convenience food with great quality. There are several different packages to choose between.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b>Per new customer</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li> Get Welcome gift or 20% discount with Aarstiderne<br>
<li>With a meal box, the user doesn’t have to use time on grocery shopping and cooking. It is an easy solution and opportunity to get new inspirations if you’re tired of eating the same ting. </li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Risk of cancelled orders if they are existing and returning customers</li>
<li>Risk of cancelled orders if the sales are not valid and has last click</li>
<li>Always use correct logo and banners</li>
<li>Always spell Aarstiderne correct. Aarstiderne is with Aa and not Å </li>
<li>Keep updated regarding new mealboxes. This can be seen here: https://www.aarstiderne.com/find-din-maaltidskasse/</li>
<li>SEM with the brand name is not allowed</li>
<li>Advertorials and sponsored articles are not allowed</li>
<li>All content in newsletters and SoMe needs approval</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>All publishers must be white listed</li>
<li>Comparison sites</li>
<li>Content sites</li>
<li>Newsletter</li>
<li>Cashback</li>
<li>Voucher sites</li>
<li>Native</li>
</ul>
</p>