DK – Aarstiderne – Adventskalender 2021 – Vind friske præmier is featured at the following affiliate networks:

partner-ads.com/dk -> Press here to join program
digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Aarstiderne – Adventskalender 2021 – Vind friske præmier offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 9.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Deltag i Aarstidernes spil, sig ja til at blive ringet op og deltag i konkurrencen om 3 måltidskasser</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>:DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: ubegrænset </li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Pr tilmelding</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li> Vind 3 måltidskasser.<br>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Risiko for bagudrettede sletninger. Følgende slettes:</li>
<li>Dubletter, kunder under 18 år og kunder der har haft abonnement indenfor de seneste 3 måneder hos Aarstiderne</li>
<li>Anvend altid korrekt logo og bannere</li>
<li>Stav Aarstiderne korrekt – aldrig med Å.</li>
<li>SEM hvori brandnavnet fremgår, er ikke tilladt</li>
<li>Content i nyhedsbreve og Sociale Medier skal altid godkendes</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sider</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Native</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b> Win in the competiton from Aarstiderne.</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> unlimited </li>
<li><b>Budget:</b> unlimited </li>
<li><b>Conversion point:</b>Per new customer</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li> Win 3 meal boxes from Aarstidenre <br>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Risk of cancelled leads if they are dublicates, under 18 or previous customers at Aarstiderne within a period of three months.</li>
<li>Always use correct logo and banners</li>
<li>Always spell Aarstiderne correct. Aarstiderne is with Aa and not Å </li>
<li>SEM with the brand name is not allowed</li>
</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Comparison sites</li>
<li>Content sites</li>
<li>Newsletter</li>
<li>Cashback</li>
<li>Voucher sites</li>
<li>Native</li>
</ul>
</p>