DK – Aarhus Charter – personlige rejseoplevelser siden 1988 is featured at the following affiliate networks:

adrecord.com -> Press here to join program
digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – Aarhus Charter – personlige rejseoplevelser siden 1988 offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 405.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Bestil en personlig rejseoplevelse med Aarhus charter der har brancheerfaring siden 1998</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li><br>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: CPA </li>
<br>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Aarhus charter har lavet personlige rejseoplevelser siden 1998 </li>
<li> Modtaget Danish travel award 5 gange </li>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Kampagnen har bagudrettet sletning (annulleres salget inden 30 dage frafalder kommissionen) </li>
<li> Århus Charter må endvidere ikke markedsføres på hjemmesider, blogs eller lignende, med indhold som kan virke anstødeligt i forhold til moralske og etiske begreber.</li>
<li> Aarhus Charter må ikke markedsfører på hjemmesider, blogs eller lignende som indeholder: </li>
<li>- Politiske budskaber</li>
<li>- Advokerer for forskelsbehandling eller diskriminering på baggrund af.</li>
<li>- Race</li>
<li>- Etnisk og/eller religiøst tilhørsforhold</li>
<li>- Politisk tilhørsforhold</li>
<li>- Køn</li>
<li>- Sexuel observans</li>
<li>- Promoverer vold mod mennesker eller mishandling af dyr</li>
<li>- Alder</li>
<li>- Socialt tilhørsforhold</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Facebook</li>
<li>Sites</li>
</ul>
</p>

<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u> </b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b>Order an personal travel experience with Aarhus Charter since 1998</li>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> Unlimited</li>
<li><b>Budget:</b> Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> </li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Aarhus charter has made personal travel experiences since 1998</li>
<li> Nominated for Danish Travel award 5 times </li>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<Li> The comission may waive if the sale got canceled within 30 days </li>
<li> CPA niveau is not optimal</li>
<li> Aarhus Charter is not allowed to do marketing on sites or blogs that contains:
<li> – political messages </li>
<li> – Race </li>
<li> – age </li>
<li>- Advocate for discrimination or discrimination based on</li>
<li>- Ethnic and / or religious affiliation</li>
<li>- Political affiliation</li>
<li>- gender</li>
<li>- Promotes violence against humans or maltreatment of animals</li>

</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Facebook</li>
<li>Sites</li>
</ul>
</p>