DK – 3 mobil – Mobil og bredbånd is featured at the following affiliate networks:

digitaladvisor.com -> Press here to join program

DK – 3 mobil – Mobil og bredbånd offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA 275.00000
Program description:

<h2>Dansk</h2>
<p>
<b><u>Beskrivelse af kampagne</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Kampagne information</b>: Bestil et abonnement fra 3 mobil.<br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Kampagneperiode</b>: Udløber 31 dec 2021</li>
<li><b>Budget</b>: Ubegrænset</li>
<li><b>Konverteringspunkt</b>: Per køb af abonnement</li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Kampagne USP'er</b></u>
</p>
<p>
<li> 3's mobilabonnementer indeholder både 3Deling og 3LikeHome, så du kan dele din data og surfe løs i 64 lande, uden det koster ekstra.</li>
</p>
<br>
<p>
<br>
<b><u>Kampagnerestriktioner</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> Ingen afregning for køb af tilbehør </li>
<li> Der må kun reklameres for abonnementer, ingen smartphones.</li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Tilladte eksponeringskanaler</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Sammenligningssider</li>
<li>Content sites</li>
<li>Nyhedsbreve</li>
<li>Cashback</li>
<li>Rabatkodesider</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>One2one</li>
<li>Push notifications</li>
</ul>
</p>

<br>
<br>

<h2>English</h2>
<p>
<b><u>Description</u></b>
</p>
<p>
<ul>
<li><b>Campaign information:</b>Get a Mobile subscription from 3 <br>
<li><b>Payout/Valuta</b>: DKK </li>
<li><b>Period:</b> until 31th Dec 2021. </li>
<li><b>Budget:</b>Unlimited</li>
<li><b>Conversion point:</b> Per sale<li>
</ul>
</p>
<br>
<p>
<b><u>Campaign USP's</b></u>
</p>
<p>
<li>3's mobile subscriptions contain both 3DShare and 3LikeHome, so you can share your data and surf in 64 countries at no extra cost. </li>
</p>
<br>
<p>
<br></ul>
</p>
<br>
<b><u>Restrictions</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li> You will only receive commission for subscriptions</li>
<li> You are only allowed to advertise for the subscriptions – not the smartphones.<Li>
</ul>
</p>
<p>
<br>
<b><u>Channels</b></u>
</p>
<p>
<ul>
<li>Comparison</li>
<li>Content sites</li>
<li>Newsletter</li>
<li>Cashback</li>
<li>Voucher sites</li>
<li>Native</li>
<li>Social Media</li>
<li>One2one</li>
<li>Push notifications</li>
</ul>
</p>