Bodyguard.nu is featured at the following affiliate networks:

adrecord.com -> Press here to join program

Bodyguard.nu offers the following commission bases:

CPC
CPL
CPM
CPA
Program description:

Säkerhets- och självförsvarsprodukter för privatpersoner.